Jak poprawnie wykonać test ciążowy - http://tanie-suple.pl/

Co prawda, wszystkie testy ciążowe zawierają ulotkę informacyjną, w której krok po kroku są wyjaśnione poszczególne czynności i podane warianty możliwych wyników, warto jednak omówić najważniejsze zasady postępowania, które należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania testu.

1. Do testu najlepiej użyć pierwszego porannego moczu, ponieważ stężenie gonadotropiny kosmówkowej jest wówczas najwyższe, a tym samym wynik próby ciążowej jest najbardziej miarodajny.

2. Jeśli do opakowania nie został dołączony pojemnik na mocz, należy użyć szklanego naczynia, które zostało wcześniej dobrze umyte, wypłukane i wysuszone.

3. Przed rozpoczęciem testu warto sprawdzić, czy jego składniki zostały szczelnie zabezpieczone i czy nie docierało do nich powietrze. Warto również się upewnić, czy nie została przekroczona data ważności.

4. Aby otrzymać prawidłowy wynik, należy zwilżony moczem test położyć poziomo (zasada ta nie dotyczy testów paskowych).

5. Otworzony i niewykorzystany test może dawać fałszywe wyniki – próbę ciążową należy przeprowadzić zaraz po otwarciu opakowania.

6. Pozytywny wynik testu nie jest stuprocentowym potwierdzeniem ciąży – wiarygodność domowych prób ciążowych jest oceniana na 90%. Dlatego niezależnie od wyniku warto powtórzyć test ciążowy po 48 lub 72 godzinach.

7. Należy dokładnie odmierzyć kontrolną próbkę moczu – jeżeli mocz będzie zbyt rozcieńczony, test może pokazać wynik negatywny, mimo iż doszło do zapłodnienia.

8. Należy sprawdzić na ulotce, jakie substancje lub leki mogą zafałszować wynik testu. Test ciążowy w przypadku zażywania niektórych preparatów farmaceutycznych może dać wynik fałszywie dodatni. Niezgodny ze stanem faktycznym wynik testu często jest efektem zażywania leków antydepresyjnych lub hormonalnych, może być również spowodowany nadczynnością tarczycy, torbielą jajników, chorobą nerek lub menopauzą.

9. Test jest tym lepszy, im jego czułość jest większa. Testy o czułości mniejszej niż 500 IU/I wykrywają ciążę na cztery dni przed spodziewaną miesiączką. Testy o czułości powyżej 800 IU/I – dopiero siedem dni po terminie spodziewanej miesiączki. Jeśli więc zależy nam na szybkiej diagnozie, wybierzmy testy ultraczułe, np. cyfrowy test ciążowy.

Interpretacja wyników

Wynik próby ciążowej można poznać już po kilku minutach – w zależności od rodzaju testu oraz producenta czas oczekiwania na reakcję płytki testowej wynosi od trzech do dziesięciu minut. Warto dodać, iż należy sprawdzić wynik w ściśle określonym czasie – po jego upływie test może stać się fałszywie dodatni.

Najczęściej wynik testu pojawia się w formie mniej lub bardziej wyraźnych kreseczek:

– wynik pozytywny – kreska pojawia się zarówno w okienku kontrolnym, jak i w okienku testowym. Kreski mogą się różnić intensywnością, np. jedna z nich może być jaśniejsza,

– wynik negatywny – kreska ujawnia się tylko w okienku kontrolnym,

– wynik nieważny – brak kresek, kreskę można dostrzec jedynie w okienku testowym.

W przypadku elektronicznych testów cyfrowych w okienku pojawia się znak plusa (ciąża) lub minusa (brak ciąży), ewentualnie piktogram w kształcie książki sygnalizujący błąd podczas przeprowadzania testu.